Aktuella Projekt

• Inledningsvis, Thomas Sewerin håller gradvis på att skifta fokus, från konsultverksamhet till fulltidsarbete som doktorand på Psykologiska institutionen på Lunds universitet. Det betyder doktorandkurser av skiftande slag plus lärarjobb och medverkan i utvecklingen av temat ledarskap och organisation på institutionen och på universitetet.

• Utbildning och träning i coachning/handledning. Publiceringen av boken Teams, Leadership and Coaching har medfört föreläsande om just coaching. Vardagen i arbetslivet ökar ständigt i komplexitet och tempo. Därför finns ett stigande behov – hos chefer och arbetsledare i företag, lärare och handledare på universitet, seniora läkare på sjukhus, till exempel – att lära sig grunderna i att coacha – varandra, sig själva och grupper i organisationen. Genom att coacha/handleda kollegor och yngre medarbetare i organisationen förs kunskaper och färdigheter vidare, en del stress avvärjs, problem och utmaningar löses och ett kreativt arbetsklimat kan uppnås. Thomas erbjuder en kollektion av enkla principer – teori och metod – kring coachning som omedelbart kan användas för dessa syften.

• Design och ledning av utvecklingsprogram för blivande chefer, för nästa generationens aktörer i organisationers ledningsmiljöer. Tillsammans med flera uppdragsgivare har Thomas utvecklat en enkel metod för att skapa utbyte, delaktighet och lärande mellan olika nivåer och generationer i organisationer. En utvald grupp av nästa generations chefer erbjuds ett utvecklingsprogram i ledarskap. Det varar 6-8 månader med en serie av seminarier och en del arbete i grupp mellan seminarierna. Ledningen av företaget/organisationen ger gruppen ett av sina strategiska lednings- och utvecklingsprojekt som ett uppdrag. Gruppens uppgift blir att lära sig så mycket om ledarskap genom att bekanta sig med uppgiften så att den kan coacha ledningen att lösa uppgiften – på nytt och kreativt sätt. Genom detta arbete kommer de att lära sig om sig själva (= personlig utveckling), om varandra (= team utveckling), om ledarskap (genom att förstå komplexiteten i det strategiska uppdraget, genom att utmana ledningen och observera hur de jobbar med frågan) och coachning (genom att kämpa med att avstå från råd och rekommendationer och i stället stödja och utmana ledningen när de arbetar med frågan). En viktig vinst med den här arbetsformen är att organisationen, efter en rad av dessa program, bygger upp en pool av möjliga kandidater för positioner i ledningen framöver. En annan fördel är att, genom att involvera nästa generation aktörer, genom att göra dem delaktiga som ännu inte har positionerat sig i viktiga ledningsfrågor, blir det lättare att implementera strategiska beslut i organisationen.