Teams, Leadership and CoachingOrder here
Boken är unik åtminstone på tre sätt:

Den handlar huvudsakligen om konsten att coacha grupper och större social system, ledningsmiljöer och samarbeten mellan delar i organisationer. De flesta böcker om coachning fokuserar mest på par-relationen, på personlig utveckling hos individer. Den här boken vidgar möjligheterna att coacha till större sammanhang, till förändring och utveckling i organisationer.

Den försöker sig på ett sammanhållet grepp om alla tre fenomenen: Team och arbetsgrupper, ledarskap och ledningsmiljöer, coachning och handledning av sådana grupper och miljöer.

– Den betraktar coachning som en konst och boken genomsyras av bilder, av teckningar och reproduktioner av kända konstverk.

Boken vänder sig till tre olika grupper av läsare:

Arbetsgrupper som behöver inspiration och övningar för att prata igenom hur gruppen fungerar och planera för sin utveckling.

Studenter som vill lära sig om hur grupper, organisation och ledarskap fungerar och som vill lära sig bli coacher i sådana miljöer.

Konsulter och coacher som redan är verksamma i arbetslivet och som vill ha nya infallsvinklar på sitt arbete.

Boken kan beställas här:

www.tertuliabooks.se