Böcker

Teams, Leadership and Coaching
Tertulia Books, 2009
GaMalmo_small Gå Malmö
Reflektionspromenader för arbetsgrupper
Tertulia Books, 2008
Hallplatser_small Hållplatser
Sex berättelser om handledning
MiL Publishers, 2002
EnPlats_small En plats i stolen
En arbetsbok för grupper om grupper
MiL Publishers, 1996