Möt Thomas Sewerin

Thomas Sewerin har arbetat med undervisning och konsultation inom fältet ledarskap, grupper och organisationsutveckling sedan 1974. Han har erfarenheter från många företag och branscher både internationellt och hemma i Sverige, från universitetsvärlden och andra offentliga organisationer som sjukvård och kommuner.

Det viktigaste intresseområdet just nu är kopplingen mellan gruppdynamik och strategiska utmaningar i ledningsgrupper, och handledningsprocesser – det som numera ofta kallas coaching – i forsknings- och andra professionella miljöer.

Thomas Sewerin har skrivit en rad böcker om kreativitet, grupputveckling och om coaching. Den första boken på engelska, Teams, Leadership and Coaching, kom ut i augusti 2009 på förlaget Tertulia books.