Books

Teams, Leadership and Coaching
Tertulia Books, 2009
gamalmo_small Gå Malmö
Reflexion walks for work teams
Tertulia Books, 2008
hallplatser_small Hållplatser
Sex berättelser om handledning
MiL Publishers, 2002
enplats_small En plats i stolen
En arbetsbok för grupper om grupper
MiL Publishers, 1996